Přeskočit na obsah

MUDr. František Koukolík, DrSc

Články autora

Politici i prokurátoři

2. 11. 2009

Morální rozhodování, tisíciletý koníček filosofů, teologů, právníků a později psychologů, začíná být koníčkem neurovědy, dostává experimentální…

Jak je to se svobodou naší vůle

14. 6. 2009

Jsme do hloubi duše přesvědčeni, že máme svobodnou vůli, rozhodujeme se při plném, zdravém a jasném vědomí, tudíž jsme za své činy odpovědni. Právě…

Bída matkou bídy

1. 6. 2009

Čím vyšší je rodinný příjem, tím lepší mají děti známky na vysvědčení i výsledky v nejrůznějších testech a dotáhnou to ve vzdělání dál. A naopak: čím…

Závist

14. 4. 2009

První a nejhorší ze smrtelných hříchů je pýcha neboli superbia, jejímž šéfem, jak ubezpečil svět r. 1589 v jedné z četných démonologií Petr Binsfeld,…

Zraková paměť

16. 3. 2009

Viděli jste ukázku z nějakého filmu? A zkusili jste vyprávět, co jste viděli o několik dní později? Většina z nás má pocit, že viděla daleko víc, než…

O kráse

9. 3. 2009

S krásou je svízel Platon si představoval, že krása je idea sídlící mimo čas a prostor. V našem pozemském světě se do ní oblékají jednotlivé objekty.…

Láska jako trám

2. 3. 2009

Pěvci vrcholícího středověku šplhající s loutnou k věži své vyvolené romantickou lásku, jak praví evropská tradice, nevynalezli. Romantická láska je…

Památce pacienta H. M.

9. 2. 2009

V roce 1953 bylo panu H. M. 29 let. Trpěl neléčitelnou epilepsií, která by ho stála život. Skupina amerických neurochirurgů vedená W. B. Scovillem mu…

Doktrína dvojího efektu

1. 12. 2008

Utilitaristické teorie morálního rozhodování mají za to, že jádrem morálky je největší dosažitelné dobro pro největší možný počet lidí. Dobro je…

Skutečnost neboli realita

22. 9. 2008

Vidíme, slyšíme, hmatáme, cítíme, chutnáme, víme, kde jsme, sáhneme si pro jablko, nadto přesně víme, že jsme to my, kdo jablko vidí a slyší z venku…