Přeskočit na obsah

MUDr. František Koukolík, DrSc

Články autora

Machiavelisté

21. 7. 2008

Niccolo Machiavelli (1469 až 1527) popsal v knize Vladař jednání, které pomáhá při získávání a udržování moci. O co méně je lidé považují za morální,…

Vevnitř nebo zevně?

9. 6. 2008

Tisíciletý střet o povaze lidské morálky dostává neurovědecké rozměry. Každý, kdo se do tohoto minového pole pustil, nacházel dvě myšlenkové školy. V…

O muškách a lidech

12. 5. 2008

Jsou droboučké, nad kvasícím ovocem popadaným koncem léta jich mohou být oblaka. Mluvím o drosofilách neboli octomilkác h. Devadesát let jsou tažným…

Deset proslulých procent

7. 4. 2008

„Je pravda, že svůj mozek využíváme jen z deseti procent?“ bývá velmi častá otázka, případně konstatování. Našinci by se na jazyk drala odpověď:…

Studánka, horoskop, olovo lité…

3. 3. 2008

Lidé se snaží odhadnout budoucnost snad od doby, kdy jsou lidmi. Za tím účelem se užívali a užívají věštci, ptakopravci, pýthie, čarodějnice,…

Zločin a trest

28. 1. 2008

Všechny známé lidské společnosti udržují sociální řád trestáním lidí, kteří narušují sociální normy. Jak zpracováváme možnost trestu hrozícího za…

Ejhle, vědomí!

19. 11. 2007

Informační kapacita lidského mozku byla odhadnuta na informační kapacitu páteře světového internetu v roce 2002. Mozek ji nedokáže plně využít. Ze…

Ty a já

15. 10. 2007

Sebe sama od ostatních lidí začneme bezpečně a plně odlišovat v době, kdy je nám přibližně 3,5 roku, přestože se tato schopnost vyvíjí už dlouho…

Čtyři otázky Nikolaase Tinbergena

17. 9. 2007

Nikolaas Tinbergen, spoluzakladatel etologie, vědy o chování zvířat a lidí, v roce 1963 napsal, že každá teorie zabývající se neurobiologií nějakého…

Co tělo říká duši?

16. 7. 2007

Západní myšlenková tradice, filosofická i medicínská, měla za to, že duše řídí tělo. Z těla dostává signály, jimž se případně dá hříšně podlehnout,…

Risk je zisk. Nebo není?

5. 3. 2007

Každý z nás se ocitá v riskantních situacích, jejichž vyústěním může být jak zisk, tak ztráta. Různí lidé se rozhodují různě. Někteří dávají důraz na…