Přeskočit na obsah

Jana Tlapáková

Z pohledu novináře se medicínou a zdravotnictvím zabývá od roku 2006. Zaměřuje se především na kongresové zpravodajství, nové technologie a biomedicínskou vědu a výzkum. Vystudovala obor biomedicínské inženýrství na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Jana Tlapáková

Články autora

Bavlně na sálech odzvoní

12. 3. 2007

Na zdravotnické prostředky, jako jsou pláště, operační roušky a operační prádlo, které jsou určeny pro zdravotnická zařízení, zdravotnický personál i…

Efektivní řízení provozu nemocnice

12. 3. 2007

Konkurenční prostředí vládne i v oblasti poskytování zdravotní péče a služeb. Nezbytnou podmínkou pro efektivní řízení zdravotnického zařízení jako…

Proč investovat do IT?

5. 3. 2007

Během konference iSTSZ v Brně hovořila MT s MUDr. Pavlem Kubů ze společnosti intel Czech Tradings, inc., o nutnosti podpory informačních technologií…

Role informatiky ve zdravotnictví

5. 3. 2007

Stále rostoucí význam informačních a komunikačních technologií (ICT) ve zdravotnictví a potřeba digitalizace českého zdravotnictví byly stěžejními…

Prestiž veletrhu OPTA stoupá

5. 3. 2007

letošní třináctý ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie oPTa 2007, který se konal na brněnském výstavišti od 23. do 25.…

Symbióza oftalmologa a optometristy

5. 3. 2007

Beno Blachut, prezident Společenstva českých optiků a optometristů, nastínil v rozhovoru pro MT vizi rozvoje, budoucnosti a významu optometrie.

Internet – výhoda pro znevýhodněné

5. 3. 2007

Motto letošního Března – měsíce internetu použité v titulku prozrazuje, komu bude letošní již 10. ročník, nad nímž převzal záštitu předseda Senátu ČR…

Rozvíjející se metoda budoucnosti

19. 2. 2007

O klinických zkušenostech s metodou vysokofrekvenční oscilační ventilace MT hovořila s prof. MUDr. Janem Pachlem, CSc., přednostou Kliniky…

Rozvíjející se metoda budoucnosti

19. 2. 2007

O klinických zkušenostech s metodou vysokofrekvenční oscilační ventilace MT hovořila s prof. MUDr. Janem Pachlem, CSc., přednostou Kliniky…

Pro internet bezpečnější

19. 2. 2007

Již čtvrtý ročník kampaně Den bezpečnějšího internetu – Safer Internet Day, která je organizována Evropskou školní sítí EUN (European Schoolnet) a…

Moderní techniky pro studenty

12. 2. 2007

na IV. interní klinice – klinice gastroenterologie a hepatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice bylo 29. ledna…

Cílem endoskopie je prevence

12. 2. 2007

S Haruhito Morishimou, prezidentem společnosti Olympus Medical Systems Corporation, který se účastnil slavnostního otevření nového výukového…

Nebojte se evropských projektů

29. 1. 2007

V MT 39/2006 jsme vás v článku „Odkud získat finance pro zdravotnictví?“ stručně informovali o jednom z příspěvků mezinárodní konference MedTel…

Inovace šité na míru

15. 1. 2007

když v roce 1839 Julius Wilhelm Braun získal „Růžovou lékárnu“ v německém Melsungenu a o několik let později ji jeho syn Bernard Braun rozšířil o…

Odkud získat finance pro zdravotnictví?

4. 12. 2006

Národní rozvojový plán ČR a Národní strategický referenční rámec předpokládají vytvoření několika tematických operačních programů (OP), jejichž…

ČR na cestě k biotechnologiím

27. 11. 2006

Ústav molekulární genetiky a Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR chtějí vytvořit ve středočeském Vestci nové Biotechnologické centrum AV ČR…

Medicína ruku v ruce s technikou

27. 11. 2006

Potřeba úzké spolupráce lékařů s techniky neustále roste se zvyšující se nutností získávat čím dál podrobnější informace o zdravotním stavu pacientů…

Talentovaní se snáze prosadí

27. 11. 2006

Bude mít české zdravotnictví dostatek vzdělaných biomedicínských inženýrů? O tom MT hovořila s Ing. Jiřím Hozmanem, Ph.D., z Katedry biomedicínské…