Přeskočit na obsah

Články s tagem prof. Martin Dlouhý

Zdravotní studie po česku

28. 4. 2020

"Očekával jsem, že půjde o studii s pečlivě vybranými jedinci z registru obyvatel, tak aby byla zajištěna maximální reprezentativnost a aby nedošlo k…

O lidech a slonech

17. 4. 2015

Kasuistiky extrémně obézních jsou neuvěřitelné. Krutá je realita, že nejlépe je těmto nemocným jen v sanitce, ty speciální řadu z nich uvezou. Jeden…

O rozvoji medicíny a pokusech na lidech

20. 1. 2015

Nedávno jsem dočetl krásnou knížku, která vzbudila ve světě velkou ale u nás poměrně malou pozornost. Autorka za ni dostala několik cen. Kniha …

DRG jako Dosti Rozpustilý Golem

16. 6. 2014

"Po deseti letech bych už nenazval svůj komentář DRG jako Dosti Rizikový Golem, ale Dosti Rozpustilý Golem. Má‑li mu vložit šém posunu do hliněné…

Osvětlování černých děr

12. 5. 2014

Pan prezident a pan ministr financí shodně soudí, že zdravotnictví je černá díra, a mnozí soudí podobně. Upracovaní zdravotníci z provozů se cítí…

E‑preskripce ve znamení Hada

29. 1. 2013

"...dosavadní čínský rok Draka vystřídá v únoru rok Hada. Viděl bych to jako podstatné i pro osud e‑preskripce. Prý se pod znamením Hada bude obecně…

O životě ve dvou a více dobách

12. 9. 2011

Většina z nás žila ve dvou dobách – době totalitního režimu nastoleného komunistickou stranou a v době rozvíjející se demokracie po roce 1989. Jen…

Balíček z reformního pekařství

12. 9. 2011

Absurdní jednoaktovku o reformním pekařství napsal prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (foto) při úvaze nad novelou zákona o zdravotním pojištění. Podle…

Novela zákona (do) džungle

9. 2. 2011

Na scénu opět přichází novela zákona 95/2004 o specializačním vzdělávání lékařů. Přinese zákon konečně zákon? Mnohým je třeba smutný stav věcí…

O budoucnosti jisté a nejisté

7. 2. 2011

"Akci „Děkujeme odcházíme“ vyvolali především mladí lékaři. Musím říci, že jsem hrdý na to, že jsme je na lékařských fakultách po roce 1989 vychovali…

Čas přisprostlé slušnosti

11. 1. 2011

"Po období arogance a epizodě překlenovací indolence zde máme nyní čas slušnosti. Je stále lépe. Jenže nová slušnost je přisprostlá. Přitom pro…

Byl profesor Alois Alzheimer plagiátor?

20. 12. 2010

Jsou zvláštní koincidence. V téže chvíli se na mém stole sešel týdeník Time z 25. října 2010, jehož hlavním tématem byla Alzheimerova nemoc, Lidové…

Onkokotrmelce

27. 11. 2010

"Když dělají kotrmelce děti na pažitu, je to přirozené a zdravé. Když dělají kotrmelce dospělí lidé, je to veselá podívaná. Zejména na starší…

O bariatrickém bandwagonu

14. 11. 2010

"The big fat bariatric bandwagon" - úvodník posledního čísla časopisu Diabetologia, významného časopisu Evropské diabetologické společnosti s vysokým…

O fastfoodu a grantové politice

19. 9. 2010

Pojem fastfoodu je obvykle spojován s nižší kvalitou jídla. Hlavní „výhodou“ tohoto typu stravování je však rychlost. Cílem je se s nikým dlouho…

Čekání a oxidace

12. 9. 2010

Čekával jsem nerad, ostatně jako všichni. Postupně však zjišťuji, že když se čekání hezky uchopí, může to být i zábava. Čekání je inherentní…

Zlaté tele standardů

17. 5. 2010

"Ve věci standardů však vítězství všichni teprve očekávají. Je nehezké bořit naděje na lepší zítřky. Takže v sebezáchovném pudu jen citlivě přebírám…

Korupce je kriminalita bílých límečků

10. 5. 2010

"Korupce je typicky kriminalita bílých límečků. Jde tedy o chování, které je obvykle velmi sofistikované, využívá nedokonalosti zákonů, je těžko…

Péče o duševní zdraví a peníze

25. 3. 2010

Autor následujícího komentáře srováná výdaje českého zdravotnictví na péči o duševně nemocné se situací ve světě. Z analýzy vyplývá, že v evropské…

O původu Čechů geny mnoho neřeknou

21. 3. 2010

Každé školní dítě ví, že Češi jsou Slované a že do Evropy přišli z východu, možná vedeni praotcem Čechem, spíše však bez něho. Co se s nimi stalo pak…

Podpořme podporu zdraví na pracovišti

22. 2. 2010

"Obvykle se zdravotnické intervence v oblasti podopry zdraví zaměřují na ohroženější části populace (děti, důchodci, zdravotně postižení, sociálně…

Šetřit se musí chytře

22. 2. 2010

"Ekonomové nás poslední dobou začali zaplavovat chmurnými zprávami o výhledech českého hospodářství. Mám dokonce dojem, že jsme si na to už snad i…

Chirurgie a důsledky krize?

22. 2. 2010

"Ekonomové učí, že ekonomika v otevřené společnosti má cyklický charakter. Údiv nad vlnovkou je zbytečný, přijdou další krize i další fáze oživení a…

O výkonnosti zdravotnictví a školství

8. 11. 2009

"Přes kritiku zdravotnictví, která obsahuje nářky na špatnou komunikaci s pacienty, na finanční problémy a plýtvání veřejnými prostředky, je třeba…

O chudém a bohatém pacientovi

17. 8. 2009

"Když je pacient postaven před volbu, zda chce lék s doplatkem nebo bez doplatku, není jeho odpověď dána jen jeho příjmem. Je ovlivněna mnoha dalšími…