Přeskočit na obsah

MUDr. František Koukolík, DrSc

Články autora

O paměti

9. 4. 2018

„Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme‑li o ni, stanou se z nás skuteční žebráci.“ To napsal J‑E. D. Esquirol (1771–1840). Všiml si…

Zkus si to v mé kůži!

10. 10. 2010

"Zkus si to v mé kůži!" je častý výrok, jenž může být zvoláním, protestem, námitkou, žádostí o pomoc, výčitkou i polemickým argumentem. Osobní…

Kde to je? Jak se to jmenuje?

25. 4. 2010

Vzpomínáte si ještě na děs provázející studium mozkové anatomie a hrůzu z mozkových drah ničící i velmi pilné žáčky? Míval jsem tu a tam pocit i…

Konektom

12. 4. 2010

S funkčními sítěmi lidského mozku je svízel. S bílou hmotou se totiž na rozdíl od nervových buněk pracuje daleko hůř. Vypadá jednotvárně. Vlákna…

Vítězova kletba

21. 3. 2010

Byli jste někdy účastníky napínavější aukce? Je to zajímavé divadlo. Lidé se předhánějí v nabídkách. Jeden z nich vyhraje – a stane se, že hodnota…

Darujte, zahřeje vás to. Někdy

8. 3. 2010

Jako by se lidský altruismus vymkl evoluci. Pouze lidé jsou někdy s to spolupracovat s nepříbuznými jedinci, nadto ve velkých skupinách. Ve jménu…

Morálka, liberálové a konzervativci

9. 11. 2009

Nová syntéza morální psychologie, jíž skupina autorů vedená Jonathanem Haidtem, americkým psychologem, říká teorie základů morálky, vychází z…

Politici i prokurátoři

2. 11. 2009

Morální rozhodování, tisíciletý koníček filosofů, teologů, právníků a později psychologů, začíná být koníčkem neurovědy, dostává experimentální…

Jak je to se svobodou naší vůle

14. 6. 2009

Jsme do hloubi duše přesvědčeni, že máme svobodnou vůli, rozhodujeme se při plném, zdravém a jasném vědomí, tudíž jsme za své činy odpovědni. Právě…

Bída matkou bídy

1. 6. 2009

Čím vyšší je rodinný příjem, tím lepší mají děti známky na vysvědčení i výsledky v nejrůznějších testech a dotáhnou to ve vzdělání dál. A naopak: čím…

Závist

14. 4. 2009

První a nejhorší ze smrtelných hříchů je pýcha neboli superbia, jejímž šéfem, jak ubezpečil svět r. 1589 v jedné z četných démonologií Petr Binsfeld,…

Zraková paměť

16. 3. 2009

Viděli jste ukázku z nějakého filmu? A zkusili jste vyprávět, co jste viděli o několik dní později? Většina z nás má pocit, že viděla daleko víc, než…

O kráse

9. 3. 2009

S krásou je svízel Platon si představoval, že krása je idea sídlící mimo čas a prostor. V našem pozemském světě se do ní oblékají jednotlivé objekty.…

Láska jako trám

2. 3. 2009

Pěvci vrcholícího středověku šplhající s loutnou k věži své vyvolené romantickou lásku, jak praví evropská tradice, nevynalezli. Romantická láska je…

Památce pacienta H. M.

9. 2. 2009

V roce 1953 bylo panu H. M. 29 let. Trpěl neléčitelnou epilepsií, která by ho stála život. Skupina amerických neurochirurgů vedená W. B. Scovillem mu…

Doktrína dvojího efektu

1. 12. 2008

Utilitaristické teorie morálního rozhodování mají za to, že jádrem morálky je největší dosažitelné dobro pro největší možný počet lidí. Dobro je…

Skutečnost neboli realita

22. 9. 2008

Vidíme, slyšíme, hmatáme, cítíme, chutnáme, víme, kde jsme, sáhneme si pro jablko, nadto přesně víme, že jsme to my, kdo jablko vidí a slyší z venku…

Machiavelisté

21. 7. 2008

Niccolo Machiavelli (1469 až 1527) popsal v knize Vladař jednání, které pomáhá při získávání a udržování moci. O co méně je lidé považují za morální,…

Vevnitř nebo zevně?

9. 6. 2008

Tisíciletý střet o povaze lidské morálky dostává neurovědecké rozměry. Každý, kdo se do tohoto minového pole pustil, nacházel dvě myšlenkové školy. V…