Přeskočit na obsah

Medicína

Spor o patent na testy genů BRCA

1. 6. 2009

Ve Spojených státech podala skupina pacientů, lékařů a vědců žalobu proti udělení patentů na testování lidských genů BRCA1 a BRCA2.

Sebevražda á la internet

28. 5. 2009

Trojice amerických vědců (v čele s dr. Patricií R. Recuperovou, Brown University v Providence, R.I.) se zabývala problematikou "surfování" po…

XIV. dny profesora Staška

26. 5. 2009

V TOP HOTELU Praha proběhly koncem března tradiční, již XIV. dny profesora Vladimíra Staška, pořádané Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN a ve…

Čtyři dny plné kardiologie

26. 5. 2009

Od intervencí k prevenci - tak zní název slavnostní přednášky, kterou na letošním XVII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v Brně…

XVI. pražské chirurgické dny

18. 5. 2009

Ve dnech 14.–15. května se v Praze pod záštitou ministryně zdravotnictví ČR Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, uskutečnily XVI. pražské chirurgické dny…

Medical Tribune brevíř - rok čtvrtý

21. 4. 2009

Již do čtvrtého roku své existence vstupuje na půdě nakladatelství Medical Tribune edice nejúplnějších, nejpřehlednějších a nejinformativnějších…

Sestra roku z Revmatologického ústavu

16. 2. 2009

V rámci letošního ročníku soutěže Sestra roku se jednou z laureátek stala Jana Korandová, vrchní sestra Revmatologického ústavu Praha. Ocenění…

Kojení sníží riziko RA až o polovinu

2. 6. 2008

O kojení je známo, že je výhodné pro kojence, a hovoří se i o jeho protektivním působení u žen v souvislosti s karcinomem prsu nebo ovarií. Švédští…

Osteoporóza u revmatických onemocnění

5. 11. 2007

Průběh zánětlivých revmatických chorob bývá často komplikován osteoporózou. Nejvýznamnějším iatrogenním faktorem podílejícím se u pacientů s…

Humira a další monoklonální protilátky

24. 10. 2005

Společnost Abbott pozvala začátkem října do Bostonu v USA novináře z celého světa, aby jim prostřednictvím přednášek předních odborníků a návštěvy…

Zdravotnictví

Všechny články

Komentáře

Všechny články

Jen když se nás bojí

3. 3. 2023

Uvedu jen část slov vyjadřujících ohrožení, která se v současnosti objevují ve všech sdělovacích prostředcích:

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Vzdělávání

Všechny články